Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)

CE сертификат за продуктите на Enkongs

CE сертификат

Понастоящем Европейският съюз е политическа и икономическа организация, състояща се от 28 държави-членки с общо население над 500 милиона души. Една от четирите основни свободи, предоставени от този съюз, е свободното движение на стоки.

Маркировката CE означава, че продуктите отговарят на всички изисквания на техническите регламенти на ЕС и могат да се разпространяват между страните членки на ЕС, без да се сблъскват с технически бариери.